środa, 25 maja 2016

Budowa ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Konstrukcja balaski PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji oraz zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balaski z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy projektowane balaski Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz